Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Józefa Becka, który w chwili wybuchu I wojny światowej sprawował funkcję adiutanta Józefa Piłsudskiego, a później należał do najbliższego otoczenia Marszałka. W ciężkim politycznie okresie przed wybuchem II wojny światowej, będąc w randze ministra, kierował polityką zagraniczną kraju. Czas wojny spędził na internowaniu w Rumunii, tam napisał swoje wspomnienia zatytułowane „Ostatni raport” i tam zmarł. Okres PRL-u to ataki na jego osobę ze strony komunistycznych władz.