Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Józefa Becka, który w chwili wybuchu I wojny światowej sprawował funkcję adiutanta Józefa Piłsudskiego, a później należał do najbliższego otoczenia Marszałka. W ciężkim politycznie okresie przed wyb