Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Juliusza Kaden-Bandrowskiego, urodzonego w Rzeszowie w roku 1885. Pierwszą swoją powieść, zatytułowaną „Niezguła”, wydał on w roku 1911, należał do Legionów Polskich, będąc adiutantem Józefa Piłsudskiego. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której kierował Biurem Prasowym Naczelnego Dowództwa, należał też do pierwszej redakcji miesięcznika Skamander. W latach dwudziestych XX wieku piastował stanowisko prezesa w Związku Zawodowym Literatów Polskich.