Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Juliusza Kaden-Bandrowskiego, urodzonego w Rzeszowie w roku 1885. Pierwszą swoją powieść, zatytułowaną „Niezguła”, wydał on w roku 1911, należał do Legionów Polskich, będąc adiutantem Józefa Piłsuds