Rozmowy z Andrzejem Doboszem

– Kolekcjonował stare portrety, siedemnastowieczne trumienne, stare szable, szpady, zegary. Potrafił konserwować meble. Zegary rozbierać i składać na powrót. Jego nostalgiczna pasja zbierania przedmiotów była jakby chęcią ocalenia