Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Hannę Malewską, córkę szefa wojskowej służby sanitarnej w randze generała. Studiowała ona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w okresie II wojny światowej kierowała Biurem Szyfrów Zagranicznych w Komendzie Gł&