Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Hannę Malewską, córkę szefa wojskowej służby sanitarnej w randze generała. Studiowała ona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w okresie II wojny światowej kierowała Biurem Szyfrów Zagranicznych w Komendzie Głównej Armii Krajowej, po zakończeniu wojny publikowała w czasopismach Tygodnik Powszechny i Tygodnik Warszawski, a następnie w miesięczniku Znak. Wydawała powieści i opowiadania o tematyce historycznej, reprezentowała katolicki nurt umysłowy.