Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Trzeci odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Stanisława Grochowiaka, ze względy na podejmowaną w swojej twórczości tematykę, zaliczanego do grona przedstawicieli nurtu zwanego turpizmem. Zdawał się nie być świadomym obowiązujących ówcześnie reguł i układów politycznych, przez jakiś czas zajmował stanowisko redaktora działu poezji w reżimowym tygodniku „Kultura”, za przyczyną choroby alkoholowej zmarł w wieku czterdziestu dwóch lat.