Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Stanisława Grochowiaka, urodzonego w Lesznie, następnie mieszkającego we Wrocławiu oraz w Warszawie. Drukował on swoje wiersze w czasopismach, takich jak: Wrocławski Tygodnik Katolicki, Dziś i Jutro, Tygodnik Powszechny, Za i Przeciw. Debiut wydawniczy odnotował w 1956 roku tomem „Ballada Rycerska”, w roku 1958 nawiązał współpracę z dwutygodnikiem Współczesność, w którym przez jakiś czas zajmował również stanowisko redaktora naczelnego.