Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz wspomina Annę Świrszczyńską. W latach siedemdziesiątych wydała ona dwa oszczędne stylistycznie tomy wierszy: „Jestem babą” – podejmując kontrowersyjną tematykę kobiecej cielesności oraz „Budowałam barykadę”, w którym po przeżyciach związanych z uczestnictwem w Powstaniu Warszawskim, przedstawiła codzienne doświadczenia relacji na linii sanitariuszka-powstańcy. Czesław Miłosz, laureat Nagrody Nobla, poświęcił jej życiu książkę „Jakiegoż to gościa mieliśmy”.