Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Annę Świrszczyńską, której nazwisko było rezultatem pomyłki pisarskiej w Urzędzie Stanu Cywilnego, podczas wypełniania metryki dla narodzonego dziecka – jej ojciec nosił nazwisko Świerczyński. Po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim zajmowała ona stanowisko redaktorki w czasopiśmie dla dzieci „Mały Płomyczek”. Po II wojnie światowej drukowała swoje wiersze w prasie, wydawała wiele tomików wierszy dla dzieci, była jedną z autorek słuchowisk dla dzieci nadawanych na falach Polskiego Radia.