Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Trzeci odcinek, w którym Andrzej Dobosz przypomina Kornela Filipowicza. Wraz z Tadeuszem Różewiczem pisał on scenariusze filmowe m.in. do dramatu obyczajowo-psychologicznego pt. „Głos z tamtego świata”, pasjonował się wędkar