Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przypomina Kornela Filipowicza, ożenionego najpierw z artystką – Marią Jaremą, która zmarła w 1958 roku, a następnie z Marią Próchnicką – historyczką sztuki. Żył on również w nieformalnym związku z laureatką Nagrody Nobla – Wisławą Szymborską, z którą mieszkając osobno, niemal codziennie wymieniali korespondencję listowną. Był on współorganizatorem niezależnego Towarzystwa Kursów Naukowych, w okresie stanu wojennego uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach „NaGłos” i wspierał finansowo osoby internowane.