Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina pochodzącego z Cieszyna Kornela Filipowicza. Jako chłopiec interesował się on m.in. przyrodą i wędkarstwem, które wywarły wpływ na jego późniejszą prozę. Tam również zawarł przyjaźń z Julianem Przybosiem, następnie związał się z Krakowem, gdzie poznał członków tzw. „Awangardy krakowskiej”. Studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, był redaktorem miesięcznika „Nasz Wyraz”, za swojego życia wydał co najmniej dwadzieścia tomów opowiadań i powieści.