Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Zbigniewa Bieńkowskiego. Pierwszy tom poezji, jaki wydał on po II wojnie światowej to „Sprawa wyobraźni” i jak sam autor twierdził – poezja była dla niego przede wszystkim sprawą wyobraźni wyolbrzymiającej rzeczywiste przeżycia. Wydawał on również przekłady literatury francuskiej, zajmował się twórczością rosyjskiego poety – Michaiła Lermontowa oraz brał aktywny udział w dyskusjach podczas zjazdów środowiska literatów polskich.