Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Zbigniewa Bieńkowskiego – poetę, eseistę, tłumacza, który maturę zdał w 1931 roku w Gimnazjum Ojców Marianów na ówcześnie podwarszawskich Bielanach. Literacko debiutował on w 1936 roku, publikując wiersze w piśmie „Okolica poetów”, a pierwszy tomik wydał w roku 1938. Okres II wojny światowej spędził w Warszawie, a po wojnie był sekretarzem w redakcji pisma „Współczesność”, gdzie pod częstą nieobecność Jarosława Iwaszkiewicza, zajmował się jego redaktorskimi obowiązkami.