Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Zofii Bystrzyckiej, której książki powszechnie dostępne były w krajowych bibliotekach. Pisała w prasie kobiecej m.in. w czasopismach „Zwierciadło” i „Szpilki”, bę