Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Zofii Bystrzyckiej, której książki powszechnie dostępne były w krajowych bibliotekach. Pisała w prasie kobiecej m.in. w czasopismach „Zwierciadło” i „Szpilki”, będąc w gronie redakcyjnym tego pierwszego. Tłumaczyła z języka rosyjskiego, należała najpierw do Polskiej Partii Robotniczej, a następnie do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W trakcie stanu wojennego udzielała się w popierającym władze PRL Patriotycznym Ruch Odrodzenia Narodowego.