Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Zofii Bystrzyckiej, urodzonej w Przemyślu, w rodzinie należącej do elit tegoż miasta - dziadek i ojciec byli burmistrzami tego miasta. Podczas II wojny światowej była wywieziona do Kazachstanu, a w 1943 roku wstąpiła do formowanej na terenie ZSRR armii gen. Zygmunta Berlinga. Ukończyła moskiewską Wyższą Szkołę Polityczno-Wychowawczą, po powrocie do kraju w 1950 roku rozpoczęła się jej kariera literacko-publicystyczna.