Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Wincentego Burka, po II wojnie światowej działacza politycznego i samorządowego. Był on we władzach powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz w Radach Narodowych w Sandomierzu i w Kielcach, współpracował z pismami ludowymi, w tym redagował miesięcznik Teatr Ludowy. Jego syn Tomasz to wybitny krytyk literacki.