Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Janie Kucharzewskim, posiadającym uprawnienia adwokata, wykładającym w Towarzystwie Kursów Naukowych, będącym Prezesem w Radzie Ministrów. Był on założycielem Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, w rama