Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Stanisława Kota, urodzonego w 1885 roku w chłopskiej rodzinie w Galicji. Ukończył on Uniwersytet we Lwowie, był ministrem w rządzie Władysława Sikorskiego, a piastując to stanowisko, zwalczał członków obozu rządzącego II Rzeczypospolitej Polskiej. Założył wydawnictwo Biblioteka Narodowa, był jednym z założycieli Polskiego Słownika Biograficznego, a jako historyk zasłużył się swoimi badaniami.