Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Tadeusza Mikulskiego – historyka literatury, eseistę, który debiutował już w wieku szesnastu lat w Głosie Robotnika artykułem o Bolesławie Chrobrym. Pracował w Bibliotece Narodowej przy starodrukach, w czasie Po