Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Tadeusza Mikulskiego – historyka literatury, eseistę, który debiutował już w wieku szesnastu lat w Głosie Robotnika artykułem o Bolesławie Chrobrym. Pracował w Bibliotece Narodowej przy starodrukach, w czasie Powstania Warszawskiego związany był z radiostacją Błyskawica, a po II wojnie światowej zamieszkał we Wrocławiu, gdzie wykładał na tamtejszym Uniwersytecie.