Rozmowy z Andrzejem Doboszem

W 1946 roku Tuwim powrócił on do Polski i zmienił się z przedwojennego kpiarza w postać poważną, związał się z reżimem i w otoczeniu władzy uczestniczył w życiu publicznym. Nie wydawał już nowych tomów wierszy, a jedynie jego okolicznoś