Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Julianie Tuwimie, który był kierownikiem literackim w teatrze, wystawiał wodewile, zajmował się twórczością kabaretową oraz był jednym ze współzałożycieli grupy poetyckiej