Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Wytknął błędy Stanisławowi Wyspiańskiemu: pisząc „Noc listopadową” słabo znał Łazienki, mylił topografię, nie widział większości posągów i nigdy nie był w Belwederze, więc pomylił go z Pomarańczarnią. A przy tym wszystkim uważał pi