Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Trzeci odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Andrzeja Brychta, nieformalnego rzecznika literackiego władzy, który atakował kapitalizm, jednak po ucieczce na Zachód, zaprzestano wydawania jego twórczości oraz został on usunięty ze Związku Literatów Polskich. Po pobycie w Belgii wyjechał do Kanady, z którą związał się już do końca swojego życia, będąc tam m.in. kierowcą ciężarówki czy sprzedawcą samochodów.