Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Andrzeja Brychta, urodzonego w Warszawie w 1935 roku, syna współwłaściciela fabryki mebli. W 1957 roku zaczął pracować on w wydawanym przez Instytut Wydawniczy PAX tygodniku Kierunki, następnie był w redakcji dwutygo