Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Pierwszy tomik wierszy Witold Dąbrowski wydał w 1959 roku w Czytelniku. Pisał dla czasopism takich jak: Nowa Kultura, Po prostu, czy w dwutygodniowym dodatku Sztandaru Młodych Przedpole, w którym pisał również nasz prowadzący. Dąbrowski