Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Witolda Dąbrowskiego, urodzonego w 1933 roku w Pruszkowie. Po II wojnie światowej znalazł się on w Kwidzynie, gdzie należał do Związku Harcerstwa Polskiego, a następnie do Związku Walki Młodych.