Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Leopolda Buczkowskiego, który lekcje malarstwa pobierał od Juliana Fałata w latach 1947-1978. Wydał on dziewięć powieści, poruszając m.in. temat wojennej zagłady Żydów. W roku 1982 został członkiem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego – politycznej organizacji, która była bojkotowana przez większość pisarzy. Od 1950 roku do końca swojego życia mieszkał w podwarszawskim Konstancinie.