Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Leopolda Buczkowskiego, który lekcje malarstwa pobierał od Juliana Fałata w latach 1947-1978. Wydał on dziewięć powieści, poruszając m.in. temat wojennej zagłady Żydów. W roku 1982 został członkiem Patriotyczne