Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina swojego przyjaciela Jerzego Pomianowskiego, którego poznał w redakcji czasopisma „Nowa Kultura”. Pomianowski wprowadzał go w tajnik pracy recenzenckiej i zabierał na liczne przedstawienia teatralne.