Rozmowy z Andrzejem Doboszem

„Nauczyła się języka polskiego i właściwie dzięki niej oboje Czapscy w tej kosmopolitycznej rodzinie dojrzeli do polszczyzny. I to polszczyzny zupełnie znakomitej, zróżnicowanej – oboje pisali inaczej, chociaż oboje świetnie”. Andrzej Dobosz opowiada o biograficznej książce Marii Czapskiej „Europa w rodzinie”, w której opisała losy swego hrabiowskiego rodu.