Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Ludwika Flaszena i Jerzego Grotowskiego. Ludwik Flaszen w 1946 roku powrócił do rodzinnego Krakowa po wojennej zsyłce do Uzbekistanu i pierwszy raz zetknął się z teatrem, który go zafascynował. Jerzy Grotowski głoszący poglądy marksistowskie, po rezygnacji z działalności politycznej poświęcił się teatrowi i obaj panowie spotkali się w Opolu, wspólnie prowadząc Teatr 13 Rzędów.