Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Ludwika Flaszena i Jerzego Grotowskiego. Ludwik Flaszen w 1946 roku powrócił do rodzinnego Krakowa po wojennej zsyłce do Uzbekistanu i pierwszy raz zetknął się z teatrem, który go zafascynował. Jerzy Grotowski gł