Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Eugeniusza Kwiatkowskiego, który maturę zrobił w Zakładzie Naukowo - Wychowawczym Ojców Jezuitów w Chyrowie, studiował Chemię na Politechnice Lwowskiej. Będąc ministrem przemysłu i handlu, przyczynił się do zbudowania portu w Gdyni, a jako wicepremier i minister skarbu prowadził powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego, uzyskując powszechne uznanie za rozwój i unowocześnienie krajowej gospodarki.