Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Eugeniusza Kwiatkowskiego, który maturę zrobił w Zakładzie Naukowo - Wychowawczym Ojców Jezuitów w Chyrowie, studiował Chemię na Politechnice Lwowskiej. Będąc ministrem przemysłu i handlu, przyczynił si