Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Eugeniusza Kwiatkowskiego, internowanego w Rumunii po opuszczeniu kraju wraz z polskim rządem we wrześniu 1939 roku, przez Władysława Sikorskiego uznanego współwinnym klęski wrześniowej