Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Jerzym Giedroyciu, urodzonym w 1906 roku w Mińsku na Kresach, studiującym prawo i historię na Uniwersytecie Warszawskim, w czasie II wojny światowej po wstąpieniu do wojska, w 2 Korpusie Polskim u gen. Władysława Andersa prowadził on działalność wydawniczą, a po wojnie, po zamieszkaniu w podparyskiej miejscowości Maisons–Laffitte, wraz z najbliższymi współpracownikami stworzył silny ośrodek polskiej emigracji.