Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Ignacego Daszyńskiego - pierwszego premiera niepodległej Polski. W wieku 9 lat stracił ojca, w wieku 16 lat został wyrzucony ze szkoły i był właściwie samoukiem. W czasie zaborów walczył w Austro-Węgrach o autonomię Polski w ramach Partii Socjalistycznej. Został premierem Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Był wielokrotnym marszałkiem Sejmu i deputowanym. Potrafił sprzeciwić się Józefowi Piłsudskiemu, z którym zaprzyjaźnił się kilka lat wcześniej.