Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz kontynuuje wspomnienia o Stanisławie Pigoniu, który przez jakiś czas był związany z Wilnem, a głównym tematem jego pracy literackiej była twórczość Adama Mickiewicza, ale zajmował się również twórczoś