Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Stanisława Pigonia, urodzonego na galicyjskiej wsi, który ukończył gimnazjum w Jaśle, a następnie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, brał on udział w walkach o Lwów podczas wojny polsko-ukraińskiej.