Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Felicjana Sławoja Składkowskiego, studenta Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, który po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich, brał udział w walkach podczas wojny polsko