Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Karolu Irzykowskim – krytyku literackim i filmowym, poecie, dramaturgu i autorze powieści „Pałuba”.