Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Marię Czapską, urodzoną w 1884 roku w czeskiej Pradze. Swoją pierwszą książkę wydała w 1932 roku, po II wojnie światowej opuściła Polskę przez zieloną granicę z Czechosłowacją i zamieszkała w podparyskiej Maisons-Laffitte u Jerzego Giedroycia, gdzie mieszkał już jej brat Józef Czapski. Na emigracji w 1970 roku wyszła jej autobiograficzna książka opisująca rodzinną historię arystokracji europejskiej. W PRL działalność Marii Czapskiej była objęta ścisłą cenzurą.