Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Trzecia część, w której Andrzej Dobosz opowiada o Leonie Kruczkowskim, jak po II wojnie światowej wstąpił on w szeregi PZPR, był członkiem Krajowej Rady Narodowej, wiceministrem kultury, przewodniczącym Związku Literatów Polskich, wresz