Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Leonie Kruczkowskim, urodzonym w 1900 roku w Krakowie synu introligatora, który pracował w przemyśle naftowym, współpracował z prasą lewicową, a jego najważniejsza przedwojenna książka „Kordian i cham” była powszechnie dostępna w bibliotekach i wręczana uczniom za dobre wyniki w nauce, po aresztowaniu w 1939 roku, całą II wojnę światową spędził w niemieckich oflagach.