Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Marcelego Handelsmana, związanego z Uniwersytetem Warszawskim najpierw jako student, a następnie wykładowca, założyciela Instytutu Historycznego przy tejże uczelni, którego zainteresowania i zarazem prace obejmowały