Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Światopełku Karpińskim, młodszym bracie wybitnego architekta Zbigniewa Karpińskiego. Swój debiutancki tomik poezji wydał w roku 1932, a jego twórczość skupiała się wokół dwóch nurtów: liryc