Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Jerzego Lieberta, debiutującego już w wieku siedemnastu lat, który był zaprzyjaźniony ze starszą od siebie grupą poetycką Skamander, według Narratora będącego przed ks. Janem Twardowskim najwybitniejszym religijnym po