Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Martę Fik, w tym samym okresie co
on studiującą na Uniwersytecie Warszawskim, publikującą swoje recenzje teatralne na łamach różnych pism, którą interesował związek wydarzeń teatralnych z wydarzeniami życiowymi. Dobosz podziwia jej żywość umysłu, wszechstronność i to co potrafiła odkrywać w przedstawieniach teatralnych.