Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Martę Fik, w tym samym okresie co on studiującą na Uniwersytecie Warszawskim, publikującą swoje recenzje teatralne na łamach różnych pism, którą interesował związek wydarzeń teatralnych z wydarzeniami życiowymi.