Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz mówi o Zofii Szczuckiej, debiutującej w 1922 roku powieścią opisującą doświadczenia ziemiaństwa wołyńskiego w zetknięciu z nawałą bolszewicką, piszącej też o świętych, o wyprawach krzyżowych, o dziejach prasłowiańskich.