Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Juliusza Kleinera, historyka literatury, studiującego na Uniwersytecie Lwowskim i uczęszczającego na wykłady uniwersyteckie w Berlinie oraz w Paryżu. Jako profesor prowadził wykłady na Uniwersytecie Lwowskim, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Juliusz Kleiner poświęcił wiele lat pracy nad twórczością Juliusza Słowackiego.