Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Juliusza Kleinera, historyka literatury, studiującego na Uniwersytecie Lwowskim i uczęszczającego na wykłady uniwersyteckie w Berlinie oraz w Paryżu. Jako profesor prowadził wykłady na Uniwersytecie Lwowskim, na Katolickim