Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz wspomina Jerzego Ficowskiego i jego dwie największe życiowe pasje. Zajmował się on obyczajami Cyganów – wędrował z nimi i żył w ich obozach, gdzie poznał cygańską poetkę Papuszę, które