Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Adamie Ciołkoszu, który ze względu na poglądy polityczne, po aresztowaniu i osadzeniu w Twierdzy Brzeskiej we wrześniu 1930r. był sądzony i skazany wyrokiem w Procesie Brzeskim w 1932r.