Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Adamie Ciołkoszu, którego ojciec Kacper był ważną postacią tarnowskiej inteligencji. Adam założył w Tarnowie skauting, brał udział w walkach niepodległościowych w 1918 i 1920 roku. Osiem lat później po raz pier